Postdoctoral Fellow in Water and Environmental Engineering
Royal Institute of Technology Department of Sustainable Development
Sweden

Postdoktor inom Vatten- och miljöteknik

Kungliga Tekniska högskolan,

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED) är en av de nyligen strategiskt bildade institutionerna inom Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad vid KTH. Syftet är att bemöta samhällets utmaningar mot hållbar utveckling med hjälp av miljövetenskap och teknik.

Arbetsuppgifter

Återvinning och kretslopp av ämnen blir allt viktigare i världen då råvaruresurserna minskar. Detta gäller inte minst fosfor som nu finns på EU:s lista över kritiska ämnen. Fosforn behövs i jordbrukets matproduktion men samtidigt förloras den till sjöar och hav via denna areella näring och punktutsläpp från undermålig avloppsrening. På samma sätt förloras metaller och miljöskadliga organiska ämnen till sjöar och hav via dagvatten. Olika reningstekniker kan tillämpas men kostnaderna får inte bli för stora varför drift- och underhållsfrågor måste belysas bättre.

Vid avdelningen för vatten- och miljöteknik bedrivs forskning som syftar till att utveckla filterteknik som kan enskilt eller i kombination med ekologisk teknik rena och återvinna ämnen som kan gå förlorade. Fosfor som förlorats under det senaste århundradet till vattenförekomsters bottensediment kan återvinnas och system för små avlopp på landsbygden kan anpassas med filter som förmår binda och återvinna näringsämnet. Dagvatten, särskilt från trafikleder, transporterar metaller som kan stoppas genom filtrering innan det når vattenförekomster. Den kunskap som uppnås kommer att tas fram i samarbete med näringsliv och intressenter så att reningstekniken kan komma att tillämpas fortare.

Uppgifterna i samband med arbetet inkluderar utveckling och analys av högkvalitativ forskning inom vattenreningsteknik inriktad på filtrering i mineralbaserade material som möjliggör kretslopp och cirkulär ekonomi, med särskilt fokus på laboratorie/fältarbete.

Forskningen omfattar kommunikation med andra samarbetsmedlemmar vid universitet i Sverige och utomlands samt med näringsliv och intressenter. Kandidaten förväntas också delta i samarbetsskrivning av uppsatser med high-impact som sammanfattar de uppnådda resultaten. Upp till en femtedel av arbetstiden kommer kandidaten att delta i undervisning inom främst området avlopps- och vattenreningsteknik.

Vi erbjuder

 • Internationell arbetsplats.
 • Ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid.
 • Här får du kollegor med höga ambitioner i en öppen, nyfiken och dynamisk miljö.

Kvalifikationer

Krav

 • Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen, och som har avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång.
 • Sökande ska ha en doktorsexamen i ett ämne som är relevant för forskningen, till exempel mark- och vattenteknik, kemiteknik eller biogeokemi.
 • Sökande bör ha utmärkta kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.

Meriterande

Som person är du driven, ansvarsfull och har personlig och professionell mognad.

Det är meriterande att ha dokumenterad erfarenhet av arbete med vattenkemiska analyser och användande av SEAL Auto-Analyser, ICP och TOC analysator samt skicklighet i konstruktion av laboratorie- och fältuppställningar vid försök.

För fullgörande av tjänsten krävs:

 • Vetenskaplig skicklighet.
 • Pedagogisk förmåga.
 • Medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet.
 • Samarbetsförmåga.
 • Självständighet.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska innehålla:

 • CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap.
 • Kopia av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier utfärdade på svenska eller engelska.
 • Kortfattad redogörelse för varför du vill bedriva forskning, dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. max 2 sidor lång.

Om anställningen

Tidsbegränsad anställning i upp till 12 månader, med tillträde enligt överenskommelse.

En anställning som postdoktor är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer A-2020-1026
Kontakt
 • Ida-Maria Bruhn, HR-handläggare, 08-790 94 20, ida-maria.bruhn@abe.kth.se
 • Gunno Renman, Professor Emeritus, 08-790 63 50, gunno@kth.se
 • Maria Malmström, Universitetslektor, 08-790 87 45, malmstro@kth.se
Publicerat 2020-05-12
Sista ansökningsdag 2020-06-02


If you apply for this position please say you saw it on Engineeroxy

Apply

All Jobs

FACEBOOK
TWITTER
LINKEDIN

Chinese University of Hong Kong

Hong Kong University of Science and Technology (Guangzhou)

Harvard University Academic Positions

Kuwait University Current Faculty Openings

Osaka University Academic Opportunities

Purdue University Job Postings for Faculty Positions

University of Cambridge Job Openings

University of Geneva Faculty Opportunities

University of Nottingham Research Positions

University of Oslo Academic Jobs

University of Saskatchewan Faculty Positions

University of Southampton Research Vacancies

University of Tokyo Current Academic Vacancies

University of Toronto Open Faculty Positions

University of Zurich Job Postings